Opptaksområdet til skolene

I Grong er det to grunnskoler;
Grong barne- og ungdomsskole (1.-10.trinn) og Harran oppvekstsenter (1.-7. trinn). 

Kartet under viser opptakskretsen til skolene. Registrert adresse i folkeregisteret bestemmer hvilken skole som er nærskolen deres. 

Hentet fra www.kartverket.no