Skole- og feriedager i skolen

Skolerute for skoleåret 2023/2024

Her finner du en oversikt over alle skole- og feriedager for kommende skoleår.

Skole- og feriedager skoleåret 2023/2024
Fridager og hendelser Dato
Første skoledag 17. august
Høstferie 9. - 13. oktober
Planleggingsdag (fridag for elevene) 29. november
Juleferie 22. desember - 2. januar
Vinterfeirie 19. - 23. februar
Fridag 8. mars
Påskeferie 25. mars - 1. april
Fridager i mai 1., 9., 10., 17. og 20 mai
Siste skoledag 20. juni

Ønsker du å skrive ut skoleruta for 2023/2024, så kan du laste den ned her