Gratis SFO for 1. og 2. trinn

Regjeringen har bestemt at elever på 1. og 2. trinn, som har SFO-plass, skal få 12 timer gratis SFO hver uke fra 1. august 2023. 

Elever som går i 1. og 2. trinn har rett på 12 timers gratis SFO pr. uke. 
Det kan løses på to måter:

  1. benytte et hel- eller deltidstilbud med et fratrekk i prisen.
  2. benytte kun 12 timer gratis SFO pr. uke.

Informasjon om betalingssatser for 1. og 2. trinn
 

Dersom du ønsker kun å benytte 12 timer gratis SFO så må du søke om tilbudet.

Søk om 12 timer gratis SFO

 

Tilbudet gis innenfor følgende tidsrom: 

Grong barne- og ungdomsskole: 
Mandag: Fra skoleslutt til kl. 15.45.
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: Fra skoleslutt til kl. 15.35.

Harran oppvekstsenter: 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: Fra skoleslutt til kl. 15.55.
Fredag: Fra skoleslutt til kl. 15.50.