Betaling og søskenmoderasjon

Nye betalingssatser for SFO ble vedtatt i kommunestyret 14.12.2023. Satsene vil gjelde fra 1. januar 2024.

2024 - SFO - Betalingssatser 1.-4. trinn
SFO-tilbud: 1. - 2. trinn 3. - 4. trinn
Helplass 1 279 2 909
80% plass 943 2 573
60% plass 454 2 084
40% plass 0,- 1 512
Ettermiddagstilbud 628 2 258
Korttidstilbud 0 845
12 timer gratis SFO for 1. og 2. trinn 0 -
Kjøp av enkeltdag 257 257
Gebyr for sein henting 260 260

I tillegg får du søskenmoderasjon hvis du har flere barn går på SFO samtidig. 
For barn nr. 2 får du 30 % moderasjon og for barn nr. 3 eller flere 50 % moderasjon. Søskenmoderasjonen vil trekkes fra på fakturaen.