Vedtekter for skolefritidsordningene

Vedtektene gjelder for skolefritidsordningene på Harran oppvekstsenter og Grong barne- og ungdomsskole. 

De er reviderte og vedtatt i Formannskapet 17.03.2022. Nye vedtekter gjelder fra hovedopptak 2022 med virkning fra nytt skoleår.

PDF av vedtektene finner du her (PDF, 571 kB)