Har du lav inntekt?

Det er en ordning som er aktuell for deg med lav inntekt. 

Du kan søke om:

Redusert foreldrebetaling 1. - 4. trinn 
Aktuell for familier med en samlet skattbar årsinntekt under 484 833 kr. 
Du skal ikke betale mer enn 6 % av familiens samlede skattbare årsinntekt pr. SFO-plass. Ordningen gjelder uavhengig om eleven har hel- eller deltidsplass. 

Alle elever i 1. og 2. trinn, som har SFO-plass, har rett på 12 timer gratis SFO pr. uke.  12 timer gratis SFO gis også i tillegg til innvilget refusert foreldrebetaling for de familiene dette gjelder.

Det er mulig å kun benytte 12 timer gratis SFO pr. uke. Tilbudet organiseres innenfor gitte tidsrom. Hvilke tidsrom som gjelder for den enkelte skole finner du her.
 

Mer informasjon om gjeldende søknadsfrister finner du under Slik søker du.