Har du lav inntekt?

Har du lav inntekt?

Ingen familier skal betale mer enn 6 % av inntekten for en SFO-plass.

Husholdninger med en samlet brutto årsinntekt lavere enn 461 666 kr kan søke om redusert foreldrebetaling.

Til toppen