Endre eller si opp plass

Du kan søke om endring til redusert plass, økning av eller si opp SFO-plassen. 

Søk om endring eller si opp plass

Ved oppsigelse må den sendes skriftlig med en måneds varsel innen den 1. i hver måned. Sier du opp etter 1.mars må SFO-plassen må betales ut juni.