Påvisning av eiendomsgrenser

Hvis grensemerkene for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Slik bestiller du

 
  1. Ta ut et situasjonskart via www.kommunekart.no eller www.seeiendom.no og merk på kartet hvilken grense/grensepunkter som ønskes påvist.

    Gå til www.kommunekart.com

    Gå til www.seeiendom.no
  2. Fyll ut skjema for rekvisisjon for oppmålingsforretning.
    Gå til skjema Rekvisisjon av oppmålsforretning og matrikkelføring
 

Innsending av situasjonskart og rekvisisjon

Send via brev eller e-post
Brev:
Grong kommune
Postboks 162
7871 GRONG
 
E-post: postmottak@grong.kommune.no
 

Hva koster dette?

Se Grong kommunes gebyrregulativ – legg inn lenke når siden er på plass.