Hukommelsesteamet

Som en del av tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende, har Grong kommune etablert et tverrfaglig team.

Det er etablert rutiner for samarbeid mellom teamet og fastlegene, og evt andre deler av helse- og omsorgstilbudet i kommunen. I tillegg er teamet knyttet opp mot grong frivillighetssentral og dagsenteret Aktiviteten, samt Grong demensforening.

Teamets oppgaver:

 • Kartlegging og utredning av personer med mistanke om demens.
 • Samtale, oppfølging og veiledning av personer med demens og deres pårørende.
 • Kartlegging av hjelpebehov og følge opp i forhold til hjelpemidler.
 • Samarbeid med fastlegene.
 • Samarbeid med andre aktuelle instanser i kommunen.
 • Ved behov kan teamet arrangere møter, kurs og pårørendeskole.

Hvem kan kontakte oss?

I utgangspunktet alle som har spørsmål rundt temaet demens. Det kan være enkeltpersoner, pårørende eller for eksempel venner som ønsker å ta kontakt for en uforpliktende prat.
Så kjenner du noen som:
 • Er blitt betydelig glemsk, særlig for nye hendelser
 • Har problemer med å utføre oppgaver man tidligere har mestret.
 • Språkproblemer
 • Desorientert for tid og sted, særlig på nye steder
 • Svekket dømmekraft
 • Vansker med abstrakt tenkning
 • Forandring av atferd og sosial tilbaketrekking
 • Flatere stemningsleie, bryr seg ikke så mye som tidligere

Teamet består av:

 • Merete Fuglum, vernepleier og demenskoordinator
 • Martin Width Kielland, lege
 • Bente Berntsen, sykepleier
 • Eva Hestvik Zielinski, psykiatrisk hjelpepleier
 • Hanne Lise Solum, sykepleier
 • Synnove Himo Vold, ergoterapeut

Ta kontakt

Tidlig diagnostisering vil gi mulighet til å iverksette behandling, hjelpetiltak og bidra til god oppfølging av personer med demens og deres pårørende.
Kontortid torsdager kl. 08:00 - 15:00.