Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet

Som en del av tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende, har Grong kommune etablert et tverrfaglig team.

I Grong kommune er det etablert rutiner for samarbeid mellom teamet og fastlegene, og evt andre deler av helse- og omsorgstilbudet i kommunen. I tillegg er teamet knyttet opp mot grong frivillighetssentral og dagsenteret Aktiviteten, samt Grong demensforening.

Teamets oppgaver:

 • Kartlegging og utredning av personer med mistanke om demens.
 • Samtale, oppfølging og veiledning av personer med demens og deres pårørende.
 • Kartlegging av hjelpebehov og følge opp i forhold til hjelpemidler.
 • Samarbeid med fastlegene.
 • Samarbeid med andre aktuelle instanser i kommunen.
 • Ved behov kan teamet arrangere møter, kurs og pårørendeskole.

Hvem kan kontakte oss?

I utgangspunktet alle som har spørsmål rundt temaet demens. Det kan være enkeltpersoner, pårørende eller for eksempel venner som ønsker å ta kontakt for en uforpliktende prat.
Så kjenner du noen som:
 • Er blitt betydelig glemsk, særlig for nye hendelser
 • Har problemer med å utføre oppgaver man tidligere har mestret.
 • Språkproblemer
 • Desorientert for tid og sted, særlig på nye steder
 • Svekket dømmekraft
 • Vansker med abstrakt tenkning
 • Forandring av atferd og sosial tilbaketrekking
 • Flatere stemningsleie, bryr seg ikke så mye som tidligere

Teamet består av:

 • Merete Fuglum, vernepleier og demenskoordinator
 • Martin Width Kielland, lege
 • Brita Vikdal Formo, sykepleier
 • Eva Hestvik Zielinski, psykiatrisk hjelpepleier
 • Evy Estil, sykepleier og kommunens kontaktperson for hjelpemidler

Ta kontakt

Tidlig diagnostisering vil gi mulighet til å iverksette behandling, hjelpetiltak og bidra til god oppfølging av personer med demens og deres pårørende.
 
Kontortid torsdager kl. 08.00-15.00.
Til toppen