Kjøkken

Kjøkken

 Vårt kjøkken produserer mat for beboerne på sykeheimen og tilknyttede omsorgsboliger etter behov, samt til hjemmeboende eldre som ønsker å kjøpe middag. Grong frivillighetssentral står for utkjøringen av mat til disse.

Det fokuseres på å lage mat med godt og riktig ernæringsinnhold. For pasienter med spesielle behov lages tilrettelagt kost.

Nærheten til eget kjøkken er en viktig del av oppfølgingen av pasienter som er innlagt til behandling.

  

Helse og omsorg - Matombringing for hjemmeboende

Helse og omsorg - Matombringing for hjemmeboende
Valgalternativ Pris
Middag 80,-
Tørrmat (frokost/kveldsmat) 95,-
Til toppen