Kjøkken

 Vårt kjøkken produserer mat for beboerne på sykeheimen og tilknyttede omsorgsboliger etter behov, samt til hjemmeboende eldre som ønsker å kjøpe middag. Grong frivillighetssentral står for utkjøringen av mat til disse.

Det fokuseres på å lage mat med godt og riktig ernæringsinnhold. For pasienter med spesielle behov lages tilrettelagt kost.

Nærheten til eget kjøkken er en viktig del av oppfølgingen av pasienter som er innlagt til behandling.

  

2024 - Matombringing for hjemmeboende

2024 - Matombringing for hjemmeboende
Valgalternativ Pris
Middag 89
Tørrmat (frokost/kveldsmat/lunch) pr. porsjon 40

Artikkelliste