Kjøkken

Kjøkken

 Vårt kjøkken produserer mat for beboerne på sykeheimen og tilknyttede omsorgsboliger etter behov, samt til hjemmeboende eldre som ønsker å kjøpe middag. Grong frivillighetssentral står for utkjøringen av mat til disse.

Det fokuseres på å lage mat med godt og riktig ernæringsinnhold. For pasienter med spesielle behov lages tilrettelagt kost.

Nærheten til eget kjøkken er en viktig del av oppfølgingen av pasienter som er innlagt til behandling.

  

Helse og omsorg - Matombringing for hjemmeboende (Oppdatert 9. januar 2020) Satser gjeldende for 2019
Grong frivillighetssentral står for utkjøringen
Helse og omsorg - Matombringing for hjemmeboende (Oppdatert 9. januar 2020)
Valgalternativ Pris
Middag, hel/halv porsjon Kr. 75,-
Tørrmat (frokost/kveldsmat) Kr. 80,-
Til toppen