Råd og informasjon om koronavirus - Grong kommune

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.

Gå til oversikten over våre artikler angående koronaviruset

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial og psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
 

 

 Ansvar og arbeidsoppgaver

 1. Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Overordnet ansvar for individuell plan innebærer at enheten blant annet skal:

  - Motta meldinger om behov for individuell plan
  - Sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan
  - Drive fagutvikling ved bla. å arrangere  fagseminarer for brukerorganisasjoner og aktører som jobber med individuell plan i kommunen.
   
 2. Koordinerende enhet mottar og behandler søknader om støttekontakt og brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
   
 3. Foretar rullering av plan for helhetlig rehabilitering/habilitering
   

Koordinerende enhet i Grong kommune er et tverrfaglig team som består av

 • Koordinator for rehabilitering (leder)
 • Avdelingsleder Miljøarbeidertjenesten
 • Avdelingsleder Familiebasen
 • Assisterende Pleie og Omsorgsleder
 • Rådgiver oppvekst/avdelingsleder Grong voksenopplæring
 • Rådgiver/veileder NAV
Til toppen