Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial og psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
 

 Ansvar og arbeidsoppgaver

 1. Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Overordnet ansvar for individuell plan innebærer at enheten blant annet skal:

  - Motta meldinger om behov for individuell plan
  - Sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan
  - Drive fagutvikling ved bla. å arrangere  fagseminarer for brukerorganisasjoner og aktører som jobber med individuell plan i kommunen.
   
 2. Koordinerende enhet mottar og behandler søknader om blant annet støttekontakt, individuell plan, omsorgsstønad, ledsagerbevis, avlastning, parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-bevis)  og brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
   
 3. Foretar rullering av plan for helhetlig rehabilitering/habilitering Du kan laste ned planen her
   

Koordinerende enhet i Grong kommune er et tverrfaglig team som består av

 • Koordinator for rehabilitering
 • Avdelingsleder Miljøarbeidertjenesten
 • Avdelingsleder Helsetjenesten (leder)
 • Assisterende Pleie og Omsorgsleder
 • Rådgiver oppvekst/avdelingsleder
 • Rådgiver/veileder NAV
 • Saksbehandler

Søknadsskjema

Søknad sendes til Grong kommune. For rask saksgang er det viktig å legge ved eventuell legeerklæring eller samtykkeskjema.

Søknad om bistand (DOC, 52 kB)

Artikkelliste