Tuberkulosekontroll

Dersom du har plikt til å teste deg for tuberkulose, kan du gjøre dette på helsestasjonen.

Hvem kan få tilbudet?

Du har plikt til å teste deg for tuberkulose dersom:
  • Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder. 
  • Du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, samt au pairer. 
  • Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet.

Link til informasjon om land med høy forekomst av tuberkulose.

Hvordan få tilbudet?

Reisevaksiner kan du ta på helsestasjonen.

Hva tilbyr vi?

På helsestasjonen tar vi en tuberkulosetest, en hudtest eller ordner slik at du får tatt en blodprøve på Namsos sykehus. Voksne (15 år og eldre) skal i tillegg ha røntgenundersøkelse av lungene. (Dette må du ta kontakt med din lege om).

Hvem møter du?

Du møter helsesøster eller spesialsykepleier.
Besøksadresse: Sundspetringen 2, 7870 Grong.

Åpningstider

Hverdager fra kl 08:00 - 15:30.

Hva koster det

Tuberkulosekontroll er gratis.