Program for folkehelsearbeid i Grong 2020-2023

Kommunen ble i 2020 tatt opp i Program for folkehelsearbeid for Trøndelag. Dette er et utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord. I perioden 2021-2023 vil Grong kommune gjennomføre et tverrfaglig tiltak rettet mot å styrke psykisk helse blant kommunens ungdommer. Nettsiden du nå besøker vil bli benyttet som blogg for dem som ønsker å følge med i utviklingen av prosjektet. Nye artikler vil bli publisert i takt med utviklingen av prosjektet.

Utfyllende informasjon om Program for folkehelse finner du på Trøndelag Fylkeskommunes egne nettsider:

 Gå til Trøndelag Fylkeskommunes egnes nettsider om prosjektet

Artikkelliste