Psykososialt kriseteam

Ring  907 57 830  

Etablering

For å kunne gi psykososial omsorg og støtte ved ulykker og alvorlige kriser har vi for en del år tilbake etablert ei krisegruppe i kommunen. Krisegruppa inngår som en del av kommunens beredskapsplan, og kan opprettes uavhengig av om kommunens kriseledelse opprettes.

Det er viktig å skille mellom kommunens kriseledelse og krisegruppa. Kriseledelsen har egne prosedyrer for etablering og har ansvaret for koordinering av innsats ved større ulykker, mens krisegruppa er spesielt rettet mot å gi omsorg til mennesker som rammes av ulykker.

Formål

Gruppa skal ha ansvar for å sikre og organisere psykososial støtte til mennesker som har vært involvert i ulykker, krisesituasjoner eller katastrofer hvor påkjenninger for enkeltpersoner, familier og/eller lokalmiljøer bør bearbeides av personell med psykososial fagkompetanse.

Gruppa har utarbeidet egne rutiner og organiserer seg etter å ha mottatt varsling om behov for støtte i en krisesituasjon.

Varslingsrutiner

Krisegruppas tjenester kan rekvireres fra lege, politi, ambulanse, brannvesen, legevaktsentral, kommunens kriseledelse eller andre som har sentrale funksjoner i en krise.

Ved beskjeder som går til sentralbordet i kommunen, skal de ta i mot beskjed og varsle krisegruppa.

Henvendelser til psykososial krisegruppe skal skje til:

Ring  907 57 830  

Psykososial krisegruppe

Psykososial krisegruppe
Navn Profesjon
Lena Krane Leder krisegruppa
Berit C Fiskum Klinisk Sosionom
Odd Magne Lund Rektor
Aina T Sellæg Sosionom
Hanne-Lise Solum Sykepleier
Emeli Sagmo Lauve Sosionom
Eva Bakken Brøndbo Spesialsykepleier
Ine Kristiansen Bye Rossetnes Barnevernspedagog

 

Krisegruppa minner om at de fleste kriser håndteres best av de berørte, pårørende og nettverket. Krisegruppa er kun et supplement når dette ikke er tilstrekkelig.

Er du bekymret for at noen skal ta sitt eget liv, ring legevakt 116 117