Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

Ring  907 57 830  

Etablering

For å kunne gi psykososial omsorg og støtte ved ulykker og alvorlige kriser har vi for en del år tilbake etablert ei krisegruppe i kommunen. Krisegruppa inngår som en del av kommunens beredskapsplan, og kan opprettes uavhengig av om kommunens kriseledelse opprettes.

Det er viktig å skille mellom kommunens kriseledelse og krisegruppa. Kriseledelsen har egne prosedyrer for etablering og har ansvaret for koordinering av innsats ved større ulykker, mens krisegruppa er spesielt rettet mot å gi omsorg til mennesker som rammes av ulykker.

Formål

Gruppa skal ha ansvar for å sikre og organisere psykososial støtte til mennesker som har vært involvert i ulykker, krisesituasjoner eller katastrofer hvor påkjenninger for enkeltpersoner, familier og/eller lokalmiljøer bør bearbeides av personell med psykososial fagkompetanse.

Gruppa har utarbeidet egne rutiner og organiserer seg etter å ha mottatt varsling om behov for støtte i en krisesituasjon.

Varslingsrutiner

Krisegruppas tjenester kan rekvireres fra lege, politi, ambulanse, brannvesen, legevaktsentral, kommunens kriseledelse eller andre som har sentrale funksjoner i en krise. Varslingen skal i hovedsak gis til lederen for kriseteamet, men dersom denne ikke er tilgjengelig kan varsel gis til nestemann på lista.

Ved beskjeder som går til sentralbordet i kommunen, skal de ta i mot beskjed og varsle krisegruppa.

Medlemmer

Psykososial krisegruppe

Psykososial krisegruppe
Navn Profesjon Mobil
Lena Krane Leder krisegruppa 917 68 252
Berit C Fiskum Klinisk Sosionom 450 38 229
Odd Magne Lund Rektor 977 85 366
Aina T Sellæg Sosionom 922 21 417
Hanne-Lise Solum Sykepleier 926 14 187
Emeli Sagmo Lauve Sosionom 91171320
Eva Bakken Brøndbo Spesialsykepleier 93650244
Ved henvendelser til krisegruppa anmoder vi om at de som ønsker kontakt starter øverst på telefonlisten. Hvis kontakt ikke oppnås med første person på lista, fortsetter man nedover telefonlista til kontakt oppnås.

 

Krisegruppa minner om at de fleste kriser håndteres best av de berørte, pårørende og nettverket. Krisegruppa er kun et supplement når dette ikke er tilstrekkelig.

Er du bekymret for at noen skal ta sitt eget liv, ring legevakt 116 117

Til toppen