Elgjakt i Gusli skog

Elgjakt i Gusli skog

 Elgjakt i Gusli skog (felles kommuneskog for Grong, Namsskogan og Røyrvik kommuner) er utleid for gjeldende 4-årsperiode (2019-2022). 

 

Jaktfelt/kvoter/jakttid/annet:

  • Årlig kvote på 6-8 dyr deles mellom de to jaktfeltene ”Østre valdet” og ”Vestre valdet”.
  • Jaktfeltene inngår i Søndre Grong storvald, kvotene tildeles i h.h.t. storvaldets driftsplan.
  • Jakttid er hele gjeldende jakttidsramme med ev. kommunale bestemmelser.
  • Jaktfeltene har vanligvis også anledning til å felle hjort.
  • Eget husvære til hvert av jaktfeltene, h.h.v. Jakthytta og Guslistu.
  • Hele "Østre valdet" og deler av "Vestre valdet"  inngår i "Guslia naturreservat".  Deler av "Østre valdet" inngår i tillegg i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.  Dette vil ikke ha praktisk betydning for jaktutøvelsen, men legger visse føringer/begrensinger på bruk av motorkjøretøy for uttransport av felt elg.

Priser:

Priser i henhold til Fjellstyrenes prisliste, alt. 2 , samt kommunal fellingsavgift.  Grunnavgift for tiden kr 4000,- pr. dyr innbetales forskuddsvis.  Fastpris for hytteleie tilkommer på kr 4000 kr for gamle jakthytta på østre valdet og kr 5000,- for nye Guslistu på vestre valdet, se egen side om hytteutleie

Krav til søkere:

Minimum 5 deltakere pr. jaktlag, hvorav minst 3 innenbygdsboende fra de 3 eierkommunene.

Lagene plikter å medbringe godkjent ettersøkshund under all jakt. (= ha tilgang til)

Søknad:

Skriftlig søknad sendes til: 

Gusli skog
Overhalla og Grong landbruk og natur
Svalivegen 2
7863 Overhalla

Søknaden må inneholde

  • navn og adresse på alle deltakere i jaktlaget
  • hvem som er jaktleder
  • dokumentasjon på godkjent ettersøkshund m/eier
  • og det må framgå hvilket jaktfelt det søkes på.

Søknadsfrist:  30. april.

Trekking vil skje ca. midt i mai.

Til toppen