Elgjakt i Gusli skog 2023 - 2026 - To ledige jaktfelt

Jaktfelt/kvoter/jakttid/annet:

 • Årlig kvote på 6-8 dyr deles mellom de to jaktfeltene ”Østre valdet” og ”Vestre valdet”.
 • Jaktfeltene inngår i Søndre Grong storvald, kvotene tildeles i h.h.t. storvaldets driftsplan.
 • Jakttid er hele gjeldende jakttidsramme med ev. kommunale bestemmelser.
 • Jaktfeltene har vanligvis også anledning til å felle hjort.
 • Eget husvære til hvert av jaktfeltene, h.h.v. Jakthytta og Guslistu.
 • Hele "Østre valdet" og deler av "Vestre valdet"  inngår i "Guslia naturreservat".  Deler av "Østre valdet" inngår i tillegg i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.  Dette vil ikke ha praktisk betydning for jaktutøvelsen, men legger visse føringer/begrensinger på bruk av motorkjøretøy for uttransport av felt elg.

Priser:

Priser i henhold til Fjellstyrenes prisliste, alt. 2 , samt kommunal fellingsavgift.  Grunnavgift for tiden kr 4000,- pr. dyr innbetales forskuddsvis.  Fastpris for hytteleie tilkommer på kr 4000 kr for gamle jakthytta på østre valdet og kr 5000,- for nye Guslistu på vestre valdet, se egen side om hytteutleie

Krav til søkere:

 • Minimum 5 deltakere pr. jaktlag, hvorav minst 3 innenbygdsboende fra de 3 eierkommunene.
 • Lagene plikter å medbringe godkjent ettersøkshund under all jakt. (= ha tilgang til)

Send søknad:

Velg mellom å fylle ut et (1) digitalt skjema, (2) sende e-post eller (3) sende brev.

 1. Fyll ut digitalt skjema

  Fyll ut skjema for å søke elgjakt Gusli skog
   
 2. ​​​​Send e-post.
  Send e-post til roy.svarliaunet@overhalla.kommune.no.
   
 3. Skriftlig søknad sendes til: 
  Gusli skog
  Overhalla og Grong landbruk og natur
  Svalivegen 2
  7863 Overhalla

Søknaden må inneholde følgende:

 • Navn og adresse på alle deltakere i jaktlaget
 • Hvem som er jaktleder
 • Dokumentasjon på godkjent ettersøkshund m/eier
 • Hvilket jaktfelt det søkes på.

Søknadsfrist:  30. april.

Trekking vil skje ca. midt i mai.

Elgokse på ei eng - Klikk for stort bildeElgokse på ei eng Grong kommune. Generet via kunstig intelligens