Småviltjakt i Gusli skog

Gusli skog ligger lengst sør i kommunen,  på  grensen mot Snåsa kommune.  Området er på 45.000 daa, og består av omtrent like deler skogs- og fjellterreng. Området er godt egnet for rype og skogsfugljakt. 

Det selges inntil 20 jaktkort for perioden 10. - 19. september, da kun som sesongkort.
 
Søknadsfrist 1. april.

Fritt kortsalg fra 20. september ved turistinfoen på Grong Hotell og på Intersport Grong. 

Mellom 25. sept til 23. des kun over skoggrensen, eller i dialog med jaktleder for elgjakta i Gusli øst, Paul Inge Tømmerås mob 916 28 363. 
Baglimit på 3 ryper per dag.

Småviltjakt Gusli skog
1 dag 2-dagers Sesong - Fra 10. sept. Sesong - Fra 20. sept.
Kr 200,- Kr 400,- Kr 1000,- Kr 800,-

 

Hyttene Jakthytta og Guslistu kan leies utenom elgjakta, se om hytter.