Vannforvaltning

Kommunen har myndighet på flere områder som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten, herunder avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning og arealplanlegging.

Kommunen er en del av samarbeidet om revidert og oppdatert regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram i vannregionen.