Lese e-post

Som ansatt i Grong kommune er det tre løsninger for bruk av epost.

For skoleansatte

Der benyttes Office 365 for skole.
Logg inn med samme brukernavn og passord som i Feide.

Gå til Office365 - http://www.skole.iktin.no/

For andre ansatte

Her finnes to løsninger. Den enkelte ansatte vet selv om man tilhører den ene eller den andre.

Tips!

Ansatte som bruker ASP kan også logge inn på webmail.
Nyttig om man ikke har hjemmekontor, og likevel ønsker å lese e-post.

Artikkelliste