Kontaktinformasjon

Grong kommune

Besøksadresse:
Granvegen 1, 7870 Grong

Sentralbordet: 74 31 21 00
E-post: postmottak@grong.kommune.no

Åpningstider: 08.00-15.30 (mandag - fredag)

Vakttelefoner

Organisasjonsnummer: 940010853
Kommunenummer: 5045
Kontonummer: 4448.06.00050

Postadresse:
Postboks 162, 7871 Grong