Konsek Trøndelag IKS

Konsek Trøndelag IKS utfører sekretariatstjeneste for 36 kontrollutvalg i Trøndelag. 
Selskapeter en fusjon mellom Komsek Trøndelag IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS i Trondheim.
Konsek Trøndelag har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.

Gå til Konsek's egne nettsider som omhandler Grong