Bebyggelsesplan

Hva er en bebyggelsesplan

Bebyggelsesplan har samme rettsvirkning som reguleringsplan. Den kan inneholde detaljerte bestemmelser om gesimshøyde, takvinkel og krav om at nye bygninger skal passe i sammenheng med annen bebyggelse, og i spesielle tilfeller material- og fargebruk og utforming av utearealer.

For å finne dokumentene som inngår i en plan må man søke planregisteret. Planregisteret er en digital løsning som gir oss en god oversikt over gjeldende planer. 

 

Hvilke planer finnes?

Det er mange planer som omhandler reguleringsplaner og detaljregulering. Benytt søkefunksjonen i planregisteret og bruk søkeordet bebyggelse