Overordnede og administrative planer

Liste over overordnede planer og administrative planer.

Overordnede og administrative planer
Tittel Publisert Type
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Vedtatt av Grong kommunestyre 23. april 2020, sak 24/20.

29.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024.pdf
Arbeidsgiverstrategi 2011-2020

Vedtatt 16.06.2011

07.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned arbeidsgiverstrategi_for_grong_kommune.pdf
Arkivplan 2014 - 2021

Gjeldende arkivplan er alltid tilgjengelig på https://grong.arkivplan.no/

02.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Godkjent arkivplan 01.01.2014 - 01.06.2021.pdf
Boligpolitisk handlingsplan

Boligpolitisk handlingsplan 2016-2024

29.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned boligpolitisk_plan_2016-2024.pdf
Etiske retningslinjer

Vedtatt 30. mai 1996

07.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned etiske_retningslinjer.pdf
Planstrategi for Grong kommune

Vedtatt 20.06.2016

07.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016004 - Vedtatt Planstrategi Grong kommune 2016-2019.pdf