Planstrategi

Planstrategi for Grong 2020 - 2023 ble vedtatt av kommunestyret 28. mai 2020.

Planstrategien beskriver kommunens utfordringer og utviklingstrekk, og hvilke kommunale planoppgaver det sittende bystyre vil prioritere i perioden for få til ønsket utvikling. 

Gå til planstrategi for Grong kommune (PDF, 3 MB)