Reguleringsplaner

Hva er en reguleringsplan

En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området.

For å finne dokumentene som inngår i en plan må man søke planregisteret. Planregisteret er en digital løsning som gir oss en god oversikt over gjeldende planer. 

 

Hvilke planer finnes?

Det er mange planer som omhandler reguleringsplaner og detaljregulering. Benytt søkefunksjonen i planregisteret og bruk søkeordet regulering