Hvordan finne saksdokumenter

Kortfattet versjon

Dokumenter som finnes:

 • Møteinnkalling
  Alle dokumenter tilknyttet møtet.
 • Møteprotokoll
  Alle dokumenter tilknyttet møtet, inkl. vedtak som er blitt fattet.
 • Sakspapirer
  Alle dokumenter tilknyttet hver enkelt sak.

Møtekalender for utvalg:


Velg ønsket utvalg


 

Veileder

Laste ned veileder som med bilder viser hvordan du finner saksdokumenter (PDF, 114 kB)

Utvidet informasjon

Hvilke dokumenter finner du i vår innsynsløsning for møtedokumenter.

 • Møteinnkallinger
  Et samledokument for hele møtet som blir gjort tilgjengelig før møtet.
  Heftet inneholder både møteinnkallingen og sakspapirene. Dvs. alt man trenger.
  Nedlasting: Lastes ned som én stor .pdf-fil.
   
 • Møteprotokoll
  Et samledokument for hele møtet som blir gjort tilgjengelig etter av møtet er ferdig.
  Dokumentet inneholder alle sakspapirene og resultatet av møtet.  Dvs. alt man trenger.
  Nedlasting: Lastes ned som én stor .pdf-fil
   
 • Sakspapirer
  Flere typer filer som tilhører saken. Det er informasjon om selve saken, vedlegg til saken, eksempelvis søknadsskjema, karttegninger, biler m.m., samt det som blir vedtatt (saksprotokoll).
  Sakspapirer består av følgende dokumenter:
  • Hoveddokument tilknyttet den enkelte sak.
  • Vedlegg som tilhører saken
  • Saksprotokoll

   Nedlasting: Én .pdf-fil for hver av dokumentene hoveddokument, vedlegg og sakprotokoll.

Åpne/lese/laste ned dokumentene

Du må være inne på et møte for å finne dokumentene. Dette gjøres ved å velge i utvalgene under Våre utvalg nedenfor. Når du er inne velger du dato for møtet og klikker på utvalgets navn.  

Møtekalender for våre utvalg

Ved å klikke på disse linkene vises møtedatoer for det utvalget du velger. Det er ikke møter hver måned, så om du ikke ser noe møte, velg en annen måned. Dette gjøres ved å velge knappenen Forrige eller Neste.