Innsyn i postliste og møtekalender/dokumenter

Våre postlister og møtekalender er ikke en del av denne nettsiden. Av den grunn kan man ikke søke etter post via søkefunksjonen på nettsiden. 

Offentlig tilgjengelige dokument kan du søke opp fra postlista. For å lese dokument trykker du på PDF-ikonet til høyre for dokumenttittel i oversikten du får opp. Dokumentene blir publisert tre dager etter de ble registrert/journalført. 

Innsyn i post fra tiden før 1. juni 2021: 

Send forespørsel til postmottak@grong.kommune.no.

Innsynsrett etter offentleglova

Leter du etter et offentlig dokument eller en postjournal? Dokument som etter lova er underlagt taushetsplikt, er unntatt offentlighet. Om innsynsrett i offentlige dokument, se Offentleglova kap. 2 og 3. og her: Rettleiar til offentleglova.

Selv om informasjon i et dokument kan unntas fra offentligheten, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (offentlighetsloven § 11).

Grong kommune legger ut både journal og dokumenter på postlisten. Du kan søke innsyn i saker som er unntatt offentlighet. Postlisten viser post som registreres i sak- og arkivsystemet til kommunen. Vi har også post registrert i andre fagsystemer som ikke er lagt ut på internett da de har klientbaserte postjournaler som er unntatt offentlighet. Dette gjelder fagsystemene for PPT, barnevern, helse- og omsorg, NAV, skole og barnehage.  For innsyn i saker om landbruk og natur: link til postlista til Overhalla kommune

 

Send innsynsbegjæring

Innsynsbegjæring sendes til postmottak@grong.kommune.no. Dersom sendingen inneholder sensitiv informasjon anbefaler vi å benytte eDialog for sending av sensitiv post:

Send sikker digital post

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn vil normalt bli besvart i løpet av tre virkedager. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager, er dette å regne som et avslag som kan påklages.

Avslag på krav om innsyn kan påklages innen tre uker fra avslaget er mottatt (offentlighetsloven § 31 og 32). Klageinstans vil være Statsforvalteren i Trøndelag.

Sivilombudsmannens innsynsguide:

Link til en veileder basert på Sivilombudets behandling av innsynssaker.

Skal du sende brev eller e-post til kommunen?

Henvendelser som fører til saksbehandling kommer på kommunens offentlige postliste. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene.

Skal du sende sensitive opplysninger til kommunen, bør disse sendes per brev eller ved å bruke eDialog for sikker, digital post inn til kommunen. Les mer om eDialog her  E-post er ikke en sikker forsendelsesmetode for sensitive opplysninger.