Slamtømming

MNA har fra 1. januar 2020 overtatt ansvaret for innsamling, av-vanning og behandling av slam fra offentlige og private slamavskillere for septisk slam. Dette gjelder for kommunene Namsos, Overhalla, Grong, Høylandet, Nærøysund, Leka og Bindal.

Det er Stoklands AS som vil utføre oppdraget på vegne av MNA. Den største aktiviteten vil være i sommerhalvåret. På vinters tid vil det stort sett være nødtømming av kummer samt slamanlegg/renseanlegg.

Tømmeplan for Grong 2024

  • Fra Øysletta opp mot Grong, Bertnem opp mot Grong, ukene 33-35.
  • Fra Heia, Formofoss, gamle E6 til Grong, Gartland, Harran mot Namsskogan, ukene 34 - 37.

Varsling

Sms vil bli sendt ut ca 14 dager før planlagt tømming.

Nødtømming

Dersom du får behov for nødtømming (må tømmes innen 24 timer) av septikkum, ta kontakt med Stoklands på telefon: Mandag – fredag kl 08.00-15.30, sentralbord tlf.nr 993 70201

Etter kl 15.30 eller helg: Vakttelefon tlf.nr  994 36675

Kontakt oss i MNA

Øvrige henvendelser rettes til MNA på slam@mna.no eller tlf.nr 74 28 17 60

Har du behov for mer informasjon, ring MNA eller finn informasjon på MNAs nettsider.

Gå til nettsidene om slam/septik på MNA