Grunnlån fra Husbanken

Husbankens grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og tilgjengelighet (universell utforming) i ny og eksisterende bebyggelse.

Grunnlånet kan gis til både utbedring av eksisterende bolig og til bygging av nye boliger.

Grunnlån har gunstige betingelser og passer for deg som er opptatt av miljø, lavt energibehov og en bolig som er brukbar i alle livsfaser.

Alle kan søke om grunnlån. For å få lån må du ha fast inntekt og tilstrekkelig betjeningsevne. Betjeningsevne vurderes ut fra gjeldende SIFO satser.

Hvem kan søke?

Alle kan i utgangspunktet søke på grunnlån gitt at de har betjeningsevne, og overholder de generelle krav til grunnlånet.

Hva kan man få lån til?

Man kan få grunnlån både til oppføring av nye boliger samt til rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Det foreligger imidlertid klare kriterier som skal oppfylles for både nybygg og restaurering.

Husbanken har egne kriterier om hva du kan søke lån til.

Gå til Husbankens nettsider

 

Søknadsprosess

Det er Husbanken som behandler alle søknader om grunnlån.
Privatpersoner må sende søknaden per post til:

Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø

Søknad og vedlegg til søknad sendes inn som digitale filer, og organisert i følgende rekkefølge:

 1. Søknadsskjema
 2. Tegninger
 3. Varmetapsberegning
 4. Øvrige dokumenter

Om utfylling av søknadsskjema

For at Husbanken skal kunne behandle din søknad må den være komplett utfylt og inneholde følgende vedlegg:

 • Kontrakt for oppføring av ny bolig
 • Siste års ligningsutskrift og selvangivelse (For alle lånesøkere)
 • Lønnslipper/inntektsdokumentasjon for siste 3 mnd. (For alle lånesøkere)
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
 • Situasjonsplan hvor boligen er inntegnet
 • Plantegninger med angivelse av areal (BRA) etter NS 3940
 • Fasade- og snitt-tegninger
 • Varmetapsberegning – benytt gjerne Husbankens varmetapskalkulator
 • Byggebeskrivelse

Ved utbedring av bolig må i tillegg følgende dokumentasjon legges ved søknaden:

 • Kontrakt og detaljert oversikt over utbedringsarbeid med kostnader
 • Forhåndstakst som beskriver boligens verdi etter utbedringen

Hvis du har annen relevant informasjon, legg denne ved søknaden. Ved behov for ytterligere dokumentasjon i forbindelse med din søknad, vil Husbanken ta kontakt

Gå til Husbankens søknadsskjema for grunnlån

Saksbehandlingstid

Ved mottak av komplett søknad er ordinær saksbehandlingstid 3 uker. I perioder med høy etterspørsel må lengre saksbehandlingstid påregnes. Tilgjengelig rammesituasjon vil kunne påvirke saksbehandlingstiden.