Kommunal bolig

Kommunale boliger

Grong kommune har en rekke kommunale boliger for leie samt en del leiligheter og boliger som forvaltes på vegne av Grong boligstiftelse og Grong boligbygg AS. Boligene og leiligheten varierer i forhold til størrelse, beliggenhet, pris standard, type bolig (enebolig, leilighet)

Hvordan søke kommunal bolig?

Gå til elektronisk søknadsskjema

Hvor lang er behandlingstiden?

Søknader behandles fortløpende, tilgangen på ledige kommunale boliger er imidlertid det som avgjør på hvor fort man kan få en kommunal bolig.

Hva skjer om det ikke finnes ledige kommunale boliger?

Da vil du bli satt på venteliste i påvente av ledige boliger som tilfredsstiller dine ønsker. Det er imidlertid ingen garanti for at neste kommunale bolig blir tildelt deg selv om du står først på ventelisten , da det avhenger av blant annet andre innkomne søknader som kan bli betraktet som mer prekære i forhold til prioritering. Det er også noen boliger som er forbeholdt spesielle brukergrupper.

Depositum/forskuddsbeløp

Det kreves ikke depositum/forskuddsbeløp på noen av de kommunale boligene

Kan man få bostøtte når man bor i kommunal bolig?

Man kan få bostøtte når man bor i kommunal bolig, men det avhenger av at man er i målgruppen og er berettiget på bostøtte.

Gå til informasjon om bostøtte

Hvor i kommunen finnes det kommunale boliger?

De kommunalt disponerte boligene i kommunen er spredt rundt omkring i stort sett hele kommunen

Gå til kart over kommunale boliger 

Hva finnes av kommunale boliger i Grong?

Grong kommune har følgende kommunale boliger:

 

Adresse

Type bolig

Antall soverom

Livsløps

standard

Pris

Internett og tv tilgang

Fasadebilde 

Melkevegen 26

 

Leilighet

1

Nei

5800

Inkludert i husleie

 

Melkevegen 28

 

Leilighet

1

Nei

5800

Inkludert i husleie

 

Melkevegen 30

 

Leilighet

1 (2)

Nei

6200

Inkludert i husleie

 

Melkevegen 32

 

Leilighet

1 (2)

Nei

6200

Inkludert i husleie

 

Melkevegen 7

 

 

Halvpart av tomannsbolig

3

Nei

8000

Inkludert i husleie

 

Melkevegen 9

 

 

Halvpart av tomannsbolig

3

Nei

8000

Inkludert i husleie

 

Sklinnteigenvegen 7

 

 

Halvpart av tomannsbolig

3

Ja

8200

Inkludert i husleie

 

Sklinnteigenvegen 9

 

 

Halvpart av tomannsbolig

3

Ja

8200

Inkludert i husleie

 

Fartsbruvegen 2

 

 

Enebolig

3

Ja

8200

Inkludert i husleie

 

Fartsbruvegen 8

 

 

Enebolig

3

Ja

8200

Inkludert i husleie

 

Sakrimoen 8

 

 

Enebolig

3

Ja

7400

Ikke inkludert

 

Namsenvegen 1542

 

 

Halvpart av tomannsbolig

1

Nei

5300

Internett inkludert ikke tv

 

Namsenvegen 1544

 

 

Halvpart av tomannsbolig

1

Nei

5300

Internett inkludert ikke tv

 

Namsenvegen 1525

 

 

Halvpart av tomannsbolig

3

Nei

7100

Internett inkludert ikke tv

 

Namsenvegen 1527

 

 

Halvpart av tomannsbolig

3

Nei

7100

Internett inkludert ikke tv

 

Nedre Grovinvegen 25

 

Leilighet

1

Nei

5500

Inkludert i husleie

 

Nedre Grovinvegen 27

 

 

Leilighet

1

Nei

6400

Inkludert i husleie

 

Nedre Grovinvegen 29

 

 

Leilighet

1

Nei

6400

Inkludert i husleie

 

Nedre Grovinvegen 31

 

 

Leilighet

1

Nei

6400

Inkludert i husleie

 

Nedre Grovinvegen 33

 

 

Leilighet

1

Nei

6400

Inkludert i husleie

 

 

Nedre Grovinvegen 35
 

 

 

 

 

 

Leilighet

1

Nei

6400

Inkludert i husleie

 
Sakrimoen 14

 

Enebolig

3

Nei

7900

Inkludert nett i husleie, ikke tv

 

Trøahaugvegen 22

 

 

Enebolig

3

Nei

8700

Inkludert i husleie

 

Trøahaugtunet 8

 

 

Leilighet i rekke

2

Ja

5500

Inkludert i husleie

 

Trøahaugtunet 10

 

 

Leilighet i rekke

1

Ja

5000

Inkludert i husleie

 

Trøahaugtunet 12

 

 

Leilighet i rekke

2

Ja

5500

Inkludert i husleie

 

Trøahaugtunet 14

 

 

Leilighet i rekke

2

Ja

5500

Inkludert i husleie

 

 

Trøahaugtunet 16
 

 

 

 

 

 

Leilighet i rekke

2

Ja

5500

Inkludert i husleie

 

Trøahaugtunet 18

 

 

Leilighet i rekke

2

Ja

5500

Inkludert i husleie

 

Storhusfjellvegen 14

 

 

Leilighet

3

Ja

7500

Inkludert i husleie

 

Storhusfjellvegen 16

 

Leilighet

3

Ja

7500

Inkludert i husleie

 

Storhusfjellvegen 18 H0201

 

 

Leilighet

3

Nei

7500

Inkludert i husleie

 

Storhusfjellvegen 18 H0202

 

 

Leilighet

3

Nei

7500

Inkludert i husleie

 

Storhusfjellvegen 20

 

 

Leilighet

3

Ja

7500

Inkludert i husleie

 

Storhusfjellvegen 22

 

 

Leilighet

3

Nei

7500

Inkludert i husleie

 

Hallgottoøkra 4 B H0101

 

 

Leilighet

1

Ja

6800 (ink strøm)

Ikke inkludert

 

Hallgottoøkra 4 B H0107

 

 

Leilighet

1

Ja

6800 (inkl strøm)

Inkludert i husleie  

 

Hallgottoøkra 8

 

 

Leilighet i rekke

1

Ja

5500

Inkludert i husleie

 

Hallgottoøkra 10

 

 

Leilighet i rekke

1

Ja

5500

Inkludert i husleie

 

Rønningenvegen 22

 

 

Leilighet

2

Nei

6500

TV inkludert ikke internett

 
Hallgottoøkra 6 Leilighet 1 Ja 5500 Inkludert i husleie  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mølnarmovegen 7

 

 

Enebolig

3

Ja

8900

Inkludert i husleie

 

Mølnarmovegen 9

 

 

Enebolig med sokkel

3

Ja

8900

Inkludert i husleie

 

Øvre Nausthaugen 1

 

 

Enebolig

3

Ja

8900

Inkludert i husleie

 

Øvre Nausthaugen 9

 

 

Enebolig

3

Ja

8900

Inkludert i husleie

 

Øvre Nausthaugen 11

 

 

Enebolig

3

Ja

8900

Inkludert i husleie

 

Lokstallvegen 1

 

 

Enebolig

3

Ja

8900

Inkludert i husleie

 

Øvre Nausthaugen 3

 

 

Sokkelleilighet

2

Ja

7200

Inkludert i husleie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokstallvegen 6

 

 

Leilighet

2

Ja

7800

Ikke inkludert

 

Lokstallvegen 8

 

 

Leilighet

3

Nei

7000

Inkludert i husleie

 

Lokstallvegen 10

 

 

Leilighet

3

Nei

7800

Inkludert i husleie

 

Lokstallstien 7

 

 

Halvpart av tomannsbolig

3

Nei

8700

Inkludert i husleie

 

Lokstallstien 9

 

 

Havlpart av tomannsbolig

3

Nei

8700

Ikke inkludert

 

 

Lokstallstien 10
 

 

 

 

 

 

Enebolig i passivhusstandard

2

Ja

8200

Inkludert i husleie

 

Medjåvollan 13 H0201

 

 

Leilighet

2

Ja

7800 inkl oppvarming og varmtvann

Inkludert i husleie

 

Medjåvollan 13 H0202

 

 

Leilighet

2

Ja

7800 inkl oppvarming og varmtvann

Inkludert i husleie

 

Medjåvollan 13 H0203

 

 

Leilighet

2

Ja

7800 inkl oppvarming og varmtvann

Inkludert i husleie

 

Medjåvollan 13 H0204

 

 

Leilighet

2

Ja

7800 inkl oppvarming og varmtvann

Inkludert i husleie

 

Nausthaugen 1

 

 

Enebolig

3

Ja

8900

Inkludert i husleie

 

Ravnklovegen 42

 

 

Enebolig

3

Ja

8900

Inkludert i husleie

 

Ravnklovegen 44

 

 

Enebolig

3

Ja

8900

Inkludert i husleie

 

Øvre Bergsmohaugen 2

 

Rekkehus

1

Ja

6100

Inkludert i husleie  
Øvre Bergsmohaugen 4

 

Rekkehus

2

Ja

6900

Inkludert i husleie  
Øvre bergsmohaugen 6

 

Rekkehus

2

Ja

6900

Inkludert i husleie  
Øvre Bergsmohaugen 8

 

Rekkehus

2

Ja

6900

Inkludert i husleie  
Øvre bergsmohaugen 10

 

Rekkehus

2

Ja

6900

Inkludert i husleie  
Øvre Bergsmohaugen 12

 

Rekkehus

2

Ja

6900

Inkludert i husleie  
Øvre Bergsmohaugen 14

 

Rekkehus

2

Ja

6900

Inkludert i husleie  
Øvre Bergsmohaugen 16

 

Rekkehus

1

Ja

6100

Inkludert i husleie  

 

 

Til toppen