Kommunale boliger

Grong kommune har en rekke kommunale boliger for leie samt en del leiligheter og boliger som forvaltes på vegne av Grong boligstiftelse og Grong boligbygg AS. Boligene og leiligheten varierer i forhold til størrelse, beliggenhet, pris standard, type bolig (enebolig, leilighet)

Hvordan søke kommunal bolig?

Gå til elektronisk søknadsskjema

Hvor lang er behandlingstiden?

Søknader behandles fortløpende, tilgangen på ledige kommunale boliger er imidlertid det som avgjør på hvor fort man kan få en kommunal bolig.

Hva skjer om det ikke finnes ledige kommunale boliger?

Da vil du bli satt på venteliste i påvente av ledige boliger som tilfredsstiller dine ønsker. Det er imidlertid ingen garanti for at neste kommunale bolig blir tildelt deg selv om du står først på ventelisten , da det avhenger av blant annet andre innkomne søknader som kan bli betraktet som mer prekære i forhold til prioritering. Det er også noen boliger som er forbeholdt spesielle brukergrupper.

Depositum/forskuddsbeløp

Det kreves ikke depositum/forskuddsbeløp på noen av de kommunale boligene

Kan man få bostøtte når man bor i kommunal bolig?

Man kan få bostøtte når man bor i kommunal bolig, men det avhenger av at man er i målgruppen og er berettiget på bostøtte.

Gå til informasjon om bostøtte

Hvor i kommunen finnes det kommunale boliger?

De kommunalt disponerte boligene i kommunen er spredt rundt omkring i stort sett hele kommunen

Gå til kart over kommunale boliger 

Hva finnes av kommunale boliger i Grong?

Grong kommune har følgende kommunale boliger:

Oppdatering 22. september 2023: En ny liste kommer.