Bosetting

I Grong har vi bosatt flyktninger siden 1980-tallet. Vi har ønsket mange nye innbyggere velkommen til kommunen vår gjennom bosetting. Av befolkningen er 10,5 % innvandrere og 1,9 % norskfødte med innvandrerforeldre.  

Grong som bosettingskommune. 

Vi har god erfaring med at nyankomne blir inkludert og fulgt godt opp i helse, barnehage og skole. Foreldregruppene er godt vant med at det kommer nye barn og unge i klassene. Skole og barnehage gir informasjon om aktiviteter man kan være med på i bygda vår.  

Vi oppfordrer nabolag til å inkludere nyankomne i de aktiviteter som finnes lokalt, da det kan gjøre en stor forskjell for den enkelte i å bygge nettverk, lære norsk og finne trygghet i en ny kommune.  

Hvem blir bosatt i kommunen? 

Grong kommune samarbeider med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet om bosetting. Politikerne i kommunen bestemmer hvor mange vi skal bosette hvert år. Det er IMDi som sender oss beskjed om personer vi skal bosette etter avtale. Hvis du har kommet til kommunen selv som flyktning, kan du ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om hvilke rettigheter og plikter du har.    

Hva skjer den dagen du kommer hit? 

Vi tar imot deg når du kommer hit på flyplassen, med buss eller tog. Første dagen er vi opptatt av at du skal få komme deg til det nye hjemmet ditt etter reisen. Vi hjelper til så du får ordnet med mat og det som er nødvendig den første dagen. Hus og leiligheter er innredet og vi har skaffet det viktigste til deg når du kommer dit. Vi informerer deg med tolk, slik at du skal vite hva som skjer framover og kan stille spørsmål du ønsker svar på når du kommer hit. 

Hva skjer når du blir bosatt og innbygger i Grong kommune? 

I starten vil du få informasjon om hvordan du kontakter helse og hvor du finner informasjon om de viktigste tjenestene i Grong. Vi er med og støtter deg, slik at du så snart som mulig skal kunne finne fram og bli kjent i Grong-samfunnet og starte en ny hverdag her. Du blir kjent med dine kontaktpersoner, hvordan kontaktpersonene kan støtte deg den første tiden og ditt ansvar som ny innbygger både i forhold til eget hjem og hverdagen ellers. 

 Mer informasjon om bosetting