Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet varer hovedsakelig i alt fra 6 måneder til 3 år. Varigheten i program bestemmes av hva du har av utdanning fra før og hvilket mål du har med programmet.  Introduksjonsprogrammet skal forberede deg på jobb eller videre utdanning i Norge.

Hvem får Introduksjonsprogram i Grong kommune? 

Det er norsk lov som bestemmer om du har rett og plikt til Introduksjonsprogram. Innvandrere mellom 18 og 55 år som har fått innvilget en oppholdstillatelse som nevnt i § 9 i Integreringsloven, og som er bosatt i kommunen etter avtale med integreringsmyndighetene, har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram. Hvis du ikke er sikker på om din oppholdstillatelse gir deg rett og plikt, ta kontakt med oss. 
Introduksjonsprogrammet er fulltid, det vil si at det er 37,5 timer aktivitet hver uke. Du har fem uker ferie hvert år som i arbeidslivet i Norge. For deltakelse får du utbetalt introduksjonsstønad.   

Hva skal du lære i programmet? 

Målet med Introduksjonsprogrammet er integrering i det norske samfunnet og muligheten til å bli økonomisk selvstendig. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet.  
Norskopplæring er en viktig del av programmet for mange. Det er ulikt hvor lang tid man trenger for å lære norsk. Arbeidspraksis gir deg viktig kunnskap om norsk arbeidsliv og hva som forventes når du er i jobb. Gjennom informasjonsdager og samfunnskunnskap får du informasjon om skrevne og uskrevne regler i det norske samfunnet og hvilket ansvar man har som innbygger. Alt etter hva du trenger å lære, kan vi legge inn andre aktiviteter i programmet, som for eksempel videregående opplæring. 
 
 

Norske lover om Introduksjonsprogram: 

 
 

Hvor foregår Introduksjonsprogrammet? 

Mange som kommer til oss har behov for å lære norsk. Undervisningen skjer på voksenopplæringen. Voksenopplæringen har klasserom i Kuben kulturhus som er på andre siden av veien for Grong kommunehus og Flyktningetjenesten. Ditt program kan også inneholde andre aktiviteter som blant annet praksis. Da vil du få god informasjon om hvor du skal være og hvordan du kommer deg dit. 
 
 

Hva skjer når du er ferdig i programmet? 

Når du er ferdig i program har vi jobbet godt sammen i programmet for at du skal kunne søke arbeid eller gå videre i et utdanningsløp. Hvis det skjer ting helsemessig eller på andre måter som gjør at du ikke kan gå rett over til utdanning eller arbeid, vil vi samarbeide med andre som kan støtte deg videre på veien ut i arbeid.  
 
 
 
Til toppen