Om tjenesten

Flyktningetjenesten i Grong kommune kan kontaktes av alle som har spørsmål rundt bosetting i kommunen. Først og fremst leverer vi tjenester til bosatte flyktninger i form av opplæring og oppfølging. 

Hva kan vi hjelpe deg med? 

Vi skal være en støtte for deg gjennom den første tiden i Norge og gjennom introduksjonsprogrammet, slik at du kan lære mest mulig. Vi stiller også opp for deg som har vært bosatt tidligere dersom du har spørsmål vi kan hjelpe deg med. Gjennom Introduksjonsprogrammet vil du få mye informasjon om det norske samfunnet slik at du kan leve et selvstendig liv i framtiden i det norske samfunnet. Se nedenfor for mer informasjon om Introduksjonsprogrammet.  

Hvem jobber hos oss? 

Vi er 4 ansatte som følger opp voksne og familier. Monica Jamt er leder for avdelingen, Anne Dordi Krystad er programrådgiver for yrke og utdanning. Jørgen Nordhøy jobber med programrådgivning og Monika Jakobsen jobber med bosetting og praksis. Alle kan kontaktes om det er spørsmål om ulike tema, så vil vi hjelpe deg med å finne riktig kontaktperson for det du trenger hjelp til. 

Hvem samarbeider vi med? 

Vi samarbeider med mange tjenester i kommunen om bosetting og integrering. Vi samarbeider blant annet tett med boligkontor, helsetjenester, skole, barnehage og voksenopplæring. Vi samarbeider med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting og oppfølging og fylkeskommunen om tannhelse, videregående opplæring og karriereveiledning.  

Når vi samarbeider med dem, gjelder det generell planlegging og informasjon. Når vi skal hjelpe deg, må vi ha et skriftlig samtykke fra deg på hvilken informasjon vi kan dele med hvem for å kunne hjelpe deg videre.