Forsøksordning - Felles daglegevakt for kommunene i Indre Namdal

Kommunene i Indre Namdal vil forsøke felles daglegevakt i første halvdel av 2024. Dette er en veileder for innbyggere i forbindelse med forsøket.

  • Hvorfor tester vi felles daglegevakt?
  • Hva er felles daglegevakt?
  • Hva skal du gjøre om du blir aktutt syk i Indre Namdal?

Disse spørsmålene får du på ved å lese Veileder for felles daglegevakt i Indre Namdal.