Målgrupper for ny oppfriskningsdose før høst/vintersesongen 2023/2024

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023:

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • Aldersgruppen 18 – 64 år som inngår i en risikogruppe, 
  • Aldersgruppen 12 – 17 år med alvorlig grunnsykdom, 
  • Aldersgruppen 5 – 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 
  • Gravide

De som ønsker en ny oppfriskningsdose bes ta kontakt med Grong legekontor.