Oppstart for prosjekt felles legetjeneste Indre Namdal

Prosjektet med formål om å utrede mulighetene for felles legetjeneste i Indre Namdal har ansatt prosjektleder og startet opp med aktiviteter. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Prosjektleder

Det er Arne Bangstad, tidligere helse- og velferdssjef i Bindal kommune, som har startet i jobben. Bangstad skal løse oppgaven samtidig med at han er regional innføringsleder for Helseplattformen i Namdalen. De to oppdragene utfyller hverandre og handler begge om utvikling av kommunale helsetjenester de neste fem år.

Prosjektets oppgaver

Første fase av prosjektet er å utrede alle muligheter og alternativer for hvordan en felles legetjeneste skal etableres, hvordan den skal organiseres, finansieres og drives. Det er flere mål som skal nås, men bedre og stabil rekruttering, mer robuste tjenester og bedre pasientsikkerhet er blant de viktigste. Det er flere distriktskommuner og regioner som har etablert felles legetjeneste og det blir viktig å høste erfaring fra deres prosjekter.

"Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene, sier Bangstad. "Det er et spennende prosjekt og jeg tror det vil følges nøye også utenfor Namdalen. Jeg vet for eksempel at Statsforvalteren er interessert i prosjektet og dets resultater. Det blir interessant å se om vi i Indre Namdal kan finne en modell som også andre kan bruke."

Styringsgruppe

Det er etablert en egen styringsgruppe for prosjektet som består av kommunalsjefene for helse i de 4 ulike kommunene. Allerede tidlig i februar skal første fase i prosjektet være over og styringsgruppen skal vurdere hvilke alternativer den ønsker å gå videre med i et forprosjekt. Målet er at endelig valg/politisk behandling skal tas i løpet av våren slik at prosjektet kan bruke høsten på å etablere det valgte alternativ.