Overhalla og Grong natur og landbruk

Overhalla og Grong natur og landbruk

Overhalla og Grong kommune slår sammen sine enheter innen landbruk og naturforvaltning fra 1. juni 2021. Dere treffer oss i Landbrukets fagsenter i Namsengata 4 i Overhalla. Vi vil ha kontordager i Grong i forbindelse med viktige søknadsfrister og ved behov. Ta kontakt med oss for å avtal møte eller befaring. Formålet med denne sammenslåingen av avdelingene er at vi skal bli bedre rustet til å ivareta forvaltning av landbruk og natur på vegne av kommunene.

Er du grunneier i Grong eller Overhalla?

Det er opprettet en gruppe på Facebook for grunneiere av landbrukseiendommer i Overhalla og Grong kommune og landbruksforvaltningen i kommunene.
Formålet er kommunikasjon om landbruksfaglige tema, arrangementer mv.

Vi anbefaler at du blir medlem i denne gruppen.

Les mer om gruppen på Facebook

Hvordan kontakte oss?

Kontakinformasjon finnes på sidene til Overhalla kommune.

Link til ansattliste på Overhalla kommunes nettside

Til toppen