Overhalla og Grong natur og landbruk

Overhalla og Grong kommune slår sammen sine enheter innen landbruk og naturforvaltning fra 1. juni 2021. Dere treffer oss i Landbrukets fagsenter i Namsengata 4 i Overhalla. Vi vil ha kontordager i Grong i forbindelse med viktige søknadsfrister og ved behov. Ta kontakt med oss for å avtal møte eller befaring. Formålet med denne sammenslåingen av avdelingene er at vi skal bli bedre rustet til å ivareta forvaltning av landbruk og natur på vegne av kommunene.

Er du grunneier i Grong eller Overhalla?

Det er opprettet en gruppe på Facebook for grunneiere av landbrukseiendommer i Overhalla og Grong kommune og landbruksforvaltningen i kommunene.
Formålet er kommunikasjon om landbruksfaglige tema, arrangementer mv.

Vi anbefaler at du blir medlem i denne gruppen.

Les mer om gruppen på Facebook

Hvordan kontakte oss?

Kontakinformasjon finnes på sidene til Overhalla kommune.

Link til ansattliste på Overhalla kommunes nettside