Vi trenger flere støttekontakter

Vi trenger flere støttekontakter

Har du tid og lyst til å bidra til at andre får ei meningsfylt fritid og et mer sosialt liv? Bli støttekontakt!

Hvem kan bli støttekontakt?

Alle som:

 • har fylt 18 år, personer under 18 år kan unntaksvis bli støttekontakt.
 • er pålitelig, omgjengelig og har lyst til å bidra til at andre får ei meningsfylt fritid.
 • er sosial og klarer å sette i gang aktiviteter.
 • leverer en politiattest vi kan godkjenne.

Det er ingen krav til faglig utdanning, men vi legger stor vekt på personlig egnethet. 

Støttekontakt får godtgjøring/timelønn fra kommunen. 

Hva gjør en støttekontakt?


En støttekontakt skal hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Hvilke aktiviteter støttekontakten blir med på avhenger av hvilke interesser den som trenger støttekontakt har. Det kan for eksempel være å bli med på ulike arrangementer og aktiviteter, besøke dem hjemme eller gå på kafé. 

Hvor mange timer i uka?

Inntil 3 timer i uka. Hvordan timene brukes avklares mellom støttekontakt og den som trenger støttekontakt. 

Hvem trenger støttekontakt?

Både barn, ungdom, voksne og eldre kan ha behov for støttekontakt fordi de trenger hjelp på grunn av for eksempel:

 • nedsatt funksjonsevne
 • sosiale problemer
 • psykisk sykdom
 • kroppslig sykdom
 • rusproblemer
 • skade
 • annen lidelse

Kontakt oss

Dersom du ønsker å være støttekontakt kan du ta kontakt med Emeli Sagmo Lauve, saksbehandler i koordinerende enhet.

Interesser, alder, kjønn og personlighet kan være avgjørende å vite noe om for å finne riktig støttekontakt til riktig person. Derfor ber vi de som melder seg som støttekontakt, om å fortelle mest mulig relevant om seg selv.

Send epost til emeli.lauve@grong.kommune.no

Til toppen