Ansattsøk

Ansattoversikt


Avdelinger

Ansatte i avdelingen Avdelinger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 52 321 907 14 184
948 03 158 948 03 158
909 32 887 909 32 887
916 63 204 916 63 204
902 24 812 902 24 812
911 00 444
905 72 041 905 72 041
Avdeling 916 63 204 916 63 204
Avdeling 917 09 610 917 09 610
Avdeling 917 32 655 917 32 655
Avdeling 971 12 035 971 12 035
910 02 990
74 31 21 00 917 09 553

Ønsker du ikke å ringe kan man sende SMS til Servicekontoret.
SMS'er kan bli registrert i sakssystemet hvis kommunen finner innholdet arkivverdig.

 

Telefoner og SMS'er besvares i tidrommet 09.00 - 15.00, mandag - fredag.
 

971 12 035
941 61 035 941 61 035
Til toppen