Ansattsøk

Ansattoversikt


Avdelinger

Ansatte i avdelingen Avdelinger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 52 321 907 14 184
948 03 158

Besøksadresse:
Granvegen 1
7870 Grong

Familiebasen, hva er det?
Link til informasjon om Familiebasen

468 38 618 468 38 618
916 63 204 916 63 204
902 24 812 902 24 812
55 55 33 33 900 53 538

Hvordan komme i kontakt med oss

Dersom du ønsker møte med oss og ikke har avtalt dette, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss via nav.no og Ditt NAV eller på telefon 55 55 33 33.

Dersom du befinner deg i en akutt situasjon der du er uten bolig, mat eller penger til mat kan du kontakte oss på vakttelefon 900 53 538 (kl. 08:00 - 15:30 alle dager)

Besøksadresse:
Granvegen 1, Grong sentrum
7870 GRONG
 

74 28 00 00

Besøksadresse:
Svalivegen 2
7863 Overhalla

Avd. for utvikling 74 31 21 00

Avdeling for utvikling består av alle merkantilt ansatte med ansvar innen:

  • Kommunalteknikk
  • Bygg og eiendom
  • Kultur
  • Næringsutvikling
  • Plan, byggesak, tilsyn
  • Kart og oppmåling
  • Startlån, spillemidler og veterinærvaktordning
  • Brann

Avdelingen flyttet kontorsted fra kommunehuset og over til Medjåvollan august 2022.

Besøksadresse:
Medjåvollan 15
7870 Grong

911 00 444
905 72 041 905 72 041
Avdeling 916 63 204 916 63 204
Avdeling 917 09 610 917 09 610
Avdeling 917 32 655 917 32 655
481 46 421 481 46 421
Avdeling 971 12 035 971 12 035
910 02 990

Når du sender epost til oss er det viktig at du ikke skriver noe som er personsensitivt.
Om du har behov for å ta opp noe som er personsensitivt, skriv at du ønsker å besøke de på kontoret eller at de tar kontakt med deg.

Besøksadresse:
Granvegen 1, 
7870 GRONG

74 31 21 00 917 09 553

Ønsker du ikke å ringe kan man sende SMS til Servicekontoret.
SMS'er kan bli registrert i sakssystemet hvis kommunen finner innholdet arkivverdig.

 

Telefoner og SMS'er besvares i tidrommet 09.00 - 15.00, mandag - fredag.
 

971 12 035
Til toppen