Grong kulturskole

Grong kulturskole

Kulturskolen i Grong er en populær møteplass der barn og unge kan utvikle sine musikalske og kulturelle talenter og ferdigheter.

Kulturskolen ønsker å gi elevene undervisning som utvikler og stimulerer deres deres kreative evner og  kunstneriske uttrykk.
Vi vil at opplevelse skal stå i sentrum for å bidra til økt livsglede og trivsel

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.
 • Undervisninga forgår i hovedsak på Kuben i kulturskolens lokaler i kjelleren.
 • Elevene kan få undervisninga i sin skolekrets dersom elevgrunnlaget tilsier det. 
 • Grupper eller individuell undervisning.
 • Elevene får delta på konserter og opptredener i ulike sammenhenger. 
 • Undervisninga for elever i 1. – 4. kl. legges i SFO-tida i størst mulig grad. 
 • Påmeldingen er bindende for hele skoleåret.
 • Avlyst undervisningstime mer enn to ganger i semesteret som skyldes lærerfravær, gir grunnlag for refusjon av elevavgift.
 • Elevavgiften betales to ganger i året.
 • Kommunestyret vedtar satsene for elevavgift, og vi tar forbehold om endringer i løpet av skoleåret.

Målgruppe

Elever i barnehage, grunnskolen og videregående skole.

Vilkår

Søknader om opptak i kommunale kulturskoler behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Lover

Tjenesten er lovpålagt jfr. Opplæringslova $13-6
 

Veiledning for påmelding

Du må søke direkte til kulturskolen. Grong kulturskole har også i år kun påmelding via elektroniske skjema. 

Link til skjema for nye elever

Link til skjema for elever som hadde elevplass skoleåret 2021/2022

 

Søknadsskjemaet

Du vil motta en epost senere hvor plassen for neste skoleår blir bekreftet. 
Rektor er ansvarlig for opptaket. Relevante opplysninger om eleven bør fylles ut på søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Åpent for påmelding fra til 1. juni.

Undervisningstilbud

 

Under forutsetning av tilstrekkelig påmelding, tilgang på lærere og politisk behandling har vi følgende undervisningstilbud.

 

Ofte stilte spørsmål om kulturskolen

 

Foresatte

Foresattes medvirkning og engasjement er helt avgjørende for at opplæringen skal bli vellykket. De er viktige inspirasjonskilder og bør medvirke til hjemmeøving ved å lytte til øvingen, være med på opptredener og sørge for at eleven møter forberedt til undervisningstimene.

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt med rektor ved kulturskolen.

Om virksomhetsplanen for kulturskolen

I løpet av den tiden du velger å være elev hos oss, vil vi prøve å legge grunnlaget for at du skal få en best mulig faglig og personlig utvikling, og for at du skal få ei aktiv og meningsfylt fritid. Vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal trives hos oss, og ber deg og dine foresatte lese nøye igjennom denne informasjonen.

 1. De som er tatt opp som elever binder seg for ett skoleår om gangen. Det skal likevel være en viss anledning til å bytte disiplin, eller søke om permisjon på spesielt grunnlag.
   
 2. Elevavgiften betales for ett semester om gangen. Det gis søskenmoderasjon på 30 % og 50 %, og fire eller flere søsken betaler for 2 hele elevplasser. Elever som har opplæring i et ekstra tilbud får 40 % moderasjon, men det gis ikke mer enn en moderasjon om gangen. Voksne betaler dobbel avgift.
   
 3. Foreldrene forplikter å påse at elevene møter presis og forberedt til undervisningen. Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal det om mulig på forhånd gis beskjed om til elevens lærer, eller ved melding på første fremmøte etter fraværet. Elevene kan ikke få forsømte timer tilbake.
   
 4. Elever som regelmessig unnlater å møte til undervisning og/ eller ikke viser interesse for faget, kan utelukkes fra skolen.
Til toppen