Tilkallingsvikar Grong voksenopplæring skoleåret 2023/2024

Ved Grong voksenopplæring er det jevnlig behov for tilkallingsvikarer, samt personer som kan tre inn i
kortere vikariater. Skolen søker nå etter flere personer som ønsker å stå på liste over tilkallingsvikarer.

Søknadsfrist: Løpende

Søk stilling

For å stå på vikarlister ber vi om:

 • Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon, der det også må komme fram at man ønsker
  å være tilkallingsvikar ved Grong voksenopplæring.
 • Søker leverer CV, samt attester over praksis/utdanning. Dette for å kunne beregne riktig lønn og
  ansiennitet.
 • Alle som arbeider i barnehage og skole skal levere politiattest. Voksenopplæringa kan bistå med å søke om
  dette gjennom å fylle inn bekreftelse på formål.
   

Tilsetting skjer på de vilkårene som framgår i gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
Søknader vurderes fortløpende, og kan sendes inn gjennom skoleåret. 

Har du spørsmål til stillingen

Spørsmål kan rettes til konstituert
rektor ved Grong voksenopplæring, Randi Aarmo Estil tlf. 481 21 860.