Ferie og fridager

Trykk her om du ønsker du å laste ned barnehageruta for 2023/2024

Trykk her om du ønsker du å laste ned barnehageruta for 2024/2025

Barnehagerute for barnehageåret 2023/2024

Her finner du en oversikt over alle ferie- og fridager dette barnehageår. 

Ferie- og fridager i barnehagen
Dato Fridager og hendelser
15. og 16. august Planleggingsdager (fridager)
17. august Første barnehagedag
29. november Planleggingsdag (fridag)
25. - 29. desember Juleferie
2. januar Planleggingsdag (fridag)
25. mars - 1. april Påskeferie
1., 9., 17. og 20. mai Fridager i mai
10. mai Planleggingsdag (fridag)
15. - 26. juli Sommerstengt uke 29 og 30
15. august Oppstart nytt barnehageår

Barnehagerute for barnehageåret 2024/2025

Her finner du en oversikt over alle ferie- og fridager kommende barnehageår.

Barnehageruta for kommende barnehageår
Dato Fridager og hendelser
15. og 16. august Planleggingsdager
19. august Første barnehagedag
27. november Planleggingsdag
24. desember – 1. januar Juleferie
14. – 21. april Påskeferie
1. mai Fridag
29. mai Kristi himmelfart
30. mai Planleggingsdag
9. juni 2. pinsedag
14. – 25. juli Sommerstengt uke 29 og 30
15. august Oppstart nytt barnehageår


Det er lagt inn fire planleggingsdager i barnehageruta. Den femte planleggingsdagen er planlagt gjennomført enten 2. eller 3. januar 2025. Beskjed kommer så fort dato er avklart.