Barnehage

Ønsker du ny eller endring av barnehageplass barnehageåret 2024/2025?

Da må du søke til hovedopptaket. Søknadsfrist er  1. mars.

 

Hvem bør søke?

Alle som er bosatt i Grong kommune, og har barn som trenger ny eller endring av barnehageplass fra august 2024, i løpet av høsten 2024 eller våren 2025. 

 

Hvorfor søke nå?

Du er ikke garantert ny eller endring av barnehageplass, dersom du søker utenfor hovedopptaket. 
Utenfor hovedopptaket tildeles barnehageplasser fortløpende og så lenge det er ledig kapasitet i barnehagene.

 

Mer informasjon og søknadsskjema 

Se her: Hovedopptak med søknadsfrist 1. mars - Grong kommune

Til toppen