Vedtekter for barnehagene

Vedtektene gjelder for Ekker barnehage, Rønningen barnehage, Bergsmo barnehage og Harran barnehage.

De er politisk vedtatt i Formannskapet 7. november 2023 og gjelder fra 10. november 2023.

Ønsker du å skrive ut vedtektene, så kan du laste de ned her (PDF, 303 kB)