Vedtekter for barnehagene

Vedtekter for barnehagene

Vedtektene gjelder for Ekker barnehage, Rønningen barnehage, Bergsmo barnehage og Harran barnehage.

De er reviderte og vedtatt i Formannskapet 17.03.2022. Nye vedtekter gjelder fra hovedopptak 2022 med virkning fra nytt barnehageår.

PDF av vedtektene finner du her

Til toppen