Har du lav inntekt?

Har du lav inntekt?

Det finnes to moderasjonsordninger for familier med lav inntekt. 

1. Redusert foreldrebetaling
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Husholdninger med en samlet brutto årsinntekt under 550 000 kr kan søke om redusert foreldrebetaling.

2. 20 timers gratis kjernetid pr. uke for 2-, 3-, 4- og 5- åringer og barn med utsatt skolestart
Husholdninger med en samlet brutto årsinntekt under 598 825 kr (1. august 2022) kan søke om på gratis kjernetid. 

For barnehageåret 2022/2023 gjelder ordningen for barn født i 2020, 2019, 2018, 2017 og 2016 (dersom utsatt skolestart).

Det er mulig å kun benytte 20 timers gratis kjernetid pr. uke. Det organiseres som et 3- dagers tilbud. Hvilke dager du ønsker å benytte avtales med styreren i barnehagen.

 

Til toppen