Har du lav inntekt?

Det er to ulike ordninger som er aktuell for deg som har lav inntekt.

Du kan søke om:

 • Redusert foreldrebetaling
  Aktuell for familier med en samlet skattbar årsinntekt under 550 000 kr. Du skal ikke betale mer enn 6 % av familiens samlede skattbare årsinntekt pr. barnehageplass. Ordningen gjelder uavhengig om barnet har hel- eller deltidsplass. 
   
 • 20 timer gratis kjernetid pr. uke for 2-, 3-, 4- og 5- åringer og barn med utsatt skolestart 
  Aktuell for familier med en samlet årsinntekt under 615 590 kr (gjelder fra 1. august 2023). Ordningen gjelder uavhengig om barnet har hel- eller deltidsplass. 

  Det er mulig å kun benytte 20 timer gratis kjernetid pr. uke, dersom du har fått innvilget søknaden din. Gratis kjernetid organiseres over 3 dager mellom 08.00-15.00. Hvilke dager du ønsker å benytte avtales med styreren i barnehagen. Penger til mat vil komme i tillegg.
   

Mer informasjon om gjeldende søknadsfrister finner du under Slik søker du.