Grunnskoleopplæring for voksne

Mangler du et eller flere fag for å bestå grunnskolen?

Dette er et tilbud for deg som ikke har fullført 9 eller 10-årig grunnskole i Norge.
Det er også et tilbud til deg som ikke har grunnskole fra hjemlandet ditt.

Du må sende inn en søknad for å få vurdert om du har rett på grunnskoleopplæring.

 Søknadsskjema for grunnskoleopplæring finner du her


Når vedtak om grunnskoleopplæring er innvilget er opplæring og skyss er gratis.

Opplæringa gis på Namsos voksenopplæring. Fra og med skoleåret 22/23 kjøper Grong kommune skoleplasser der.