Norsk med samfunnskunnskap

Har du nettopp kommet til Norge, og har behov for å lære norsk? Kanskje har du en rett til å få gratis norskopplæring, eller kanskje du har en plikt til  å gjennomføre norskopplæring? Noen har både rett og plikt. Andre har bare lyst til å lære norsk, selv uten noen rettigheter.

Ta kontakt så kan vi sammen se på hva som gjelder for deg.

Søknadsskjema til norskundervisning finner du her 

Grong voksenopplæring underviser etter lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid. Det er denne loven som styrer hvem som har rett og plikt til opplæring, hvor lenge opplæringen kan vare og målet med opplæringen.

Det finnes også et samfunnskunnskapskurs. Dette er på til sammen 75 timer. Dette kurset handler om hvordan det norske samfunnet er oppbygd og fungerer. Det er svært nyttig og lærerikt. Dette kurset skal være innen et år etter ankomst Norge, og være på et språk du forstår godt. Som regel er disse kursene i Namsos, men noen ganger har det også vært i Grong.

Både norskundervisningen og samfunnskunnskapsundervisningen skal ende opp i prøver for å se hvor mye du har lært. Dette står det mer om under prøver.

Søknadsskjema til norskundervisning finner du under, mens søknad til samfunnskunnskapskurs meldes til rektor på voksenopplæring.

Søknadsskjema til norskundervisning