Prøver

Norskprøver og samfunnskunnskapsprøver blir gjennomført flere ganger i året.

Grong voksenopplæring kjøper prøvene fra Namsos voksenopplæring.

Alle elever med rettigheter, får en prøve i norsk (alle delferdighetene) og samfunnskunnskap og skyss til prøven dekket.

Mer informasjon om prøvene finner du på Kompetanse Norge.

 

Rektor på Grong voksenopplæring tar imot påmelding til prøvene.