Nyttige lenker - PPT

Her har vi samlet en del nyttige linker til andre nettsider.

Flerspråklige barn

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/sprak-i-barnehagen--mye-mer-enn-bare-prat/3.-spraktilegnelse/flerspraklige-barns-spraktilegnelse/

Lese -  og skrivevansker

http://dysleksinorge.no/

https://lesesenteret.uis.no/lese-og-skrivevansker/

ASK – alternativ og supplerende kommunikasjon

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/ASK/

Karlstad modellen

http://www.karlstadmodellen.se/karlstadmodellen