Planlegger du å flytte til Grong?

I Grong er det to grunnskoler.

  • Grong barne- og ungdomsskole (1.-10. trinn)
  • Harran oppvekstsenter (1.-7. trinn)


Når du vet bostedsadressen deres, ta kontakt med rektor på den skolen dere sokner til. 

Trykk her for å finne opptaksområdet til skolene.