Oversikt ferie- og fridager SFO

SFO-tilbudet følger skoleruta til grunnskolene.

SFO er åpen på skoledager og er stengt på fri- og planleggingsdager, i ferier og i høytider.

Skoleruta finner du her